Waarom een aandeelhoudersovereenkomst?

Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst tussen aandeelhouders van een BV of NV. In deze overeenkomst worden de statuten aangevuld. Soms wijken aandeelhouders echter ook af van de regels in de statuten.

 

Wat kan er in een aandeelhoudersovereenkomst worden geregeld? Er bestaat in principe contractsvrijheid. Verschillende zaken kunnen dus worden geregeld in een aandeelhoudersovereenkomst. Een aantal onderwerpen zijn:

 

  • prijsbepaling van de aandelen bij verkoop
  • wanneer de aandelen moeten worden overgedragen
  • dividendbeleid
  •  (financiële) verplichtingen van aandeelhouders
  • besluitvorming
  • concurrentie en geheimhouding
  • geschillenregeling
  • beloning bestuur

 

Waarom adviseer ik een aandeelhouder die niet enig aandeelhouder van een BV of NV is een aandeelhouders-overeenkomst te sluiten? Met deze overeenkomst kunnen bepaalde conflicten worden voorkomen. Daarnaast is een aandeelhoudersovereenkomst niet openbaar. Statuten zijn dit wel. Verder is een aandeelhouders-overeenkomst eenvoudiger aan te passen dan bijvoorbeeld statuten. Voor de wijziging van statuten moet namelijk eerst een notaris worden ingeschakeld. Voorts geldt, zoals gezegd, voor de aandeelhoudersovereenkomst in principe contractsvrijheid. Dit is voor de statuten minder het geval.

 

Een nadeel is echter dat er onduidelijkheid is over de doorwerking van afspraken uit een aandeelhoudersovereenkomst binnen de vennootschap. Daarom is het wijsheid uw wensen in een zo vroeg mogelijk stadium (lees: voordat u een notaris opdracht heeft gegeven statuten op te stellen of te wijzigen) voor te leggen aan een deskundige. Laatstgenoemde kan samen met u een constructie optuigen die bij uw wensen past.

 

Omdat de inhoud van de aandeelhoudersovereenkomst afhankelijk is van de feitelijke situatie en de wensen van de aandeelhouders, is een dergelijke overeenkomst geen standaard product. Laat u, zoals gezegd, adviseren. Uiteraard doe ik dit graag. Indien u eens vrijblijvend met mij van gedachten wenst te wisselen, kan dit natuurlijk ook.

 

Linda Wonnink

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Reactie schrijven

Commentaren: 0