Leidraad ACM zorgt voor duidelijkheid over levering warmte

0 Comments

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt een leidraad vast waarin de regels voor het leveren van warmte nader worden toegelicht. In de leidraad staat onder meer beschreven hoe warmteleveranciers hun klanten moeten informeren over wat zij precies geleverd krijgen en wat zij daarvoor moeten betalen.

Geneviève Galjé-Deckers,

24 november 2020

 

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-verplichtingen-voor-een-leverancier-van-warmte

https://www.futd.nl/vakblad/juridisch-up-to-date/actueel