Nieuwe wet verlaging drempel voor strafbaarheid van verkrachting

0 Comments

Volgens minister Grapperhaus ligt de drempel in de rechtspraktijk soms te hoog om een aangifte voor verkrachting goed op te pakken. De minister is ervan overtuigd dat het wenselijk is alle vormen van onvrijwillige seks als verkrachting te kwalificeren.

Het wettelijk model dat minister Grapperhaus voor ogen heeft is een verkrachtingsartikel met verschillende delictsvormen: een schuld- en een opzetvariant en een variant waarin het gebruik van dwangmiddelen of geweld als strafverzwarende omstandigheid geldt. Nieuw is de schuldvariant als ondergrens voor verkrachting, waarbij het gaat om wat iemand op grond van de feiten en omstandigheden behoorde te weten over dat de ander de seks niet wilde. Hierdoor is iemand ook strafbaar wegens verkrachting als diegene behoorde te weten dat de ander geen seks wilde, maar daar niet naar handelde. De minister noemt het nieuwe model beloftevol en zal het uitwerken in een nieuw wetsvoorstel.

Geneviève Galjé-Deckers,

23 november 2020

 

Bron: www.rijksoverheid.nl, 5 november 2020

https://www.futd.nl/vakblad/juridisch-up-to-date/actueel