Aanvrager faillissement aansprakelijk voor schade

0 Comments

De aanvrager van een faillissement kan aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van een faillissement dat op zijn aanvraag wordt uitgesproken, maar dat vervolgens door een rechter wordt vernietigd.

Dat is echter alleen het geval indien (i) de aanvrager wist of behoorde te weten dat geen grond bestond voor het uitspreken van het faillissement, dan wel (ii) de aanvrager anderszins met de aanvraag misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt.

Geneviève Galjé-Deckers,

7 januari 2021

 

Bron: ECLI:NL:HR:2020:2004

https://www.futd.nl/vakblad/juridisch-up-to-date/actueel