Franchisewet vervangt franchisecode

0 Comments

Vanaf 1 januari 2021 gaat de wettelijke regeling voor de franchisesector in. De huidige Franchisecode uit 2016 bestaat uit aanwijzingen hoe de relatie tussen franchisegever en franchisenemer vorm moet krijgen. Maar de code heeft geen wettelijke basis, is algemeen geformuleerd, beknopt en werkt niet goed. Mede doordat de belangen van de franchisegever en franchisenemer in de code en in de praktijk niet genoeg in balans zijn. Ook is het niet verplicht om de code toe te passen. De zelfregulering van de code gaf niet het gewenste resultaat.

De franchisesector is groot en daarmee de belangen ook. Er zijn ruim 34.000 franchisevestigingen, er werken meer dan 375.000 mensen binnen de franchisesector en de omzet ligt boven de 55 miljard euro. De bedoeling is om de belangen van de franchisegever en van de franchisenemer meer in balans te brengen en onbehoorlijke handelspraktijken tegen te gaan. Van nature bestaat er een overwicht bij de franchisegever, omdat deze eigenaar is van de formule. De franchisenemer is meer afhankelijk binnen de samenwerking. Beide partijen hebben baat bij een gezonde samenwerking en een succesvolle uitvoering van de franchiseformule.

In deze wet wordt met name in de voorcontractuele fase meer van de franchisegever verwacht qua informatievoorziening. De zorgplicht van de franchisegever gedurende de overeenkomst wordt geregeld, voor ingrijpende wijzigingen van de afspraken moet de franchisenemer goed worden geinformeerd en vooraf toestemming geven. Tevens komen er regels voor het einde van de overeenkomst die de franchisenemer beschermen. De regels worden toegevoegd aan boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en zijn afdwingbaar. Voor delen ervan geldt wel nog een overgangstermijn van 2 jaar.

Geneviève Galjé-Deckers,

7 januari 2021

 

Bron: www.kvk.nl, 28 december 20

https://www.futd.nl/vakblad/juridisch-up-to-date/actueel