Wet Homologatie Onderhands Akkoord

0 Comments

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. De wet moet bijvoorbeeld een oplossing bieden voor bedrijven die in de geldproblemen komen door de coronapandemie.

Het introduceert een regeling voor de totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement. Het voorstel maakt mogelijk dat de herstructurering van problematische schulden vroegtijdig kan plaatsvinden op basis van een akkoord tussen de onderneming, haar schuldeisers en de aandeelhouders. Indien het akkoord door de meerderheid van de schuldeisers en de aandeelhouders wordt ondersteund, kunnen schuldeisers en aandeelhouders die zich er op onredelijke grond tegen verzetten tot medewering worden gedwongen door een algemeen verbindend verklaring van het akkoord door de rechter.

Geneviève Galjé-Deckers,

7 januari 2021

 

Bron: www.overheid.nl, 03 januari 2021

https://www.futd.nl/vakblad/juridisch-up-to-date/actueel