ACM ziet risico’s van betaald ranken voor consumenten en concurrentie

0 Comments

De Autoriteit Consument & Markt stelt na onderzoek vast dat er risico’s zijn verbonden aan betaald ranken voor zowel de concurrentie als de consument.

Betaald ranken houdt in dat aanbieders extra betalen in ruil voor een hogere positie in de zoekresultaten van platforms. Consumenten kunnen hierdoor misleid worden als onduidelijk is dat de volgorde van de gepresenteerde zoekresultaten beïnvloed is door betaling. Bovendien kan het de concurrentie tussen aanbieders beperken. Transparantie over betaalde resultaten kan helpen de risico’s van betaald ranken te beperken, maar stelt wel eisen aan de manier waarop dat gebeurt. Transparantie over betaald ranken helpt consumenten om de betaalde resultaten te herkennen. Het voorkomt ook dat ze onbedoeld op de betaalde zoekresultaten klikken. Maar de ACM stelt ook vast dat transparantie-uitingen over betaald ranken in de praktijk vaak slecht zichtbaar of onduidelijk zijn. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van transparantie en kennis te vergaren omtrent betaald ranken, heeft de ACM de introductie van een label bij gesponsorde resultaten bestudeerd op een platform dat actief is in Nederland. Dit label bleek nauwelijks effect te hebben op het aankoopgedrag van gebruikers. Dit kan komen omdat gebruikers het label niet zien, het label niet begrijpen, of omdat gebruikers gesponsorde resultaten net zo relevant vinden als niet-gesponsorde resultaten. In de Leidraad bescherming online consument heeft ACM aangegeven dat platforms transparant moeten zijn over betaalde resultaten richting consumenten. De ACM doet vervolgonderzoek naar de rol van transparantie bij betaalde ranken.

Geneviève Galjé-Deckers,

4 maart 2021

 

Bron: www.acm.nl

https://www.futd.nl/vakblad/juridisch-up-to-date/actueel