Digitaal procederen bij de Hoge Raad

0 Comments

In civiele verzoekprocedures bij de Hoge Raad wordt digitaal procederen met ingang van 1 april 2021 verplicht. Vanaf dan wordt de papieren weg waarlangs cassatieadvocaten een verzoekschrift in cassatie indienen vervangen door het indienen van een procesinleiding via het web-portaal van de Hoge Raad.

Ook daarna verloopt de uitwisseling van stukken tussen partijen en de Hoge Raad tijdens de procedure via het web-portaal. In verzoekschriftprocedures die voor 1 april 2021 gestart zijn, wordt nog op de gebruikelijke manier geprocedeerd. Bij de Hoge Raad is in 2017 al verplicht digitaal procederen ingevoerd voor civiele dagvaardingsprocedures.

Geneviève Galjé-Deckers,

4 maart 2021

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

https://www.futd.nl/vakblad/juridisch-up-to-date/actueel