Loading...

Nieuw inburgeringsstelsel

Het kabinet heeft op 29 mei 2020 ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel. In dit nieuwe stelsel leren nieuwkomers zo goed mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze […]

Lees Meer →

Corona-betekening door deurwaarder

Advocaat-generaal De Bock is van mening dat wanneer een deurwaarder een gerechtelijke mededeling in een gesloten enveloppe in de brievenbus achterlaat, in plaats van dit met inachtneming van anderhalve meter […]

Lees Meer →

Controle op corona-voucher regelingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleerde de afgelopen tijd ongeveer 180 voucherregelingen in vijf verschillende sectoren. Niet alle regelingen voldoen aan de eerder door de ACM opgestelde regelingen. Ook […]

Lees Meer →

Nieuwe bronbelasting en bronstaatheffing

Een steeds groter bedrag aan dividend stroomt naar landen met een te laag belastingtarief. Het kabinet is van plan om vanaf 2024 een nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen in […]

Lees Meer →

Herziening beslag- en executierecht

Indien een vordering niet wordt voldaan, kan de schuldeiser beslag leggen op activa (bijvoorbeeld het huis, geld op de bankrekening) van de schuldenaar. Die kan daardoor de beslagen activa niet […]

Lees Meer →