Loading...

Let op de tenderkosten!

Als overheden gaan inkopen zijn zij verplicht de aanbestedingswet te volgen. Dit geldt ook voor speciale sectorbedrijven als bijvoorbeeld ProRail, drinkwaterleiding bedrijven en energie. Gelet op een recente aanmaning van […]

Lees Meer →

Hoge Raad: Kerkrecht gaat voor Arbeidsrecht

De Hoge Raad geeft in een al jaren voortslepende ontslagkwestie het kerkrecht voorrang boven het arbeidsrecht. Een kerkgenootschap mag eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en daarbij […]

Lees Meer →