Arbeidsrecht

Vrijwel iedereen heeft er dagelijks mee te maken; het arbeidsrecht. Een dynamisch rechtsgebied dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Het vraagt van advocaten niet alleen een hoge mate van deskundigheid, maar ook empathisch vermogen en gevoel voor verhoudingen. Het is prettig te weten dat aan Cortex Advocaten specialisten verbonden zijn die over al deze kwalificaties beschikken. Bij ons kunt u terecht met vragen en/of problemen op het gebied van:

  • Ontslag
  • Reorganisaties en herstructureringen
  • Ziekte & re–integratie
  • Medezeggenschap
  • Sociale zekerheid
  • Concurrentiebeperkende bedingen

Uiteraard is Cortex Advocaten ook dé partij waar u uw arbeidsovereenkomst en alle daarbij behorende reglementen, uw managementovereenkomst of overeenkomst van opdracht kunt laten opstellen of screenen.

Neem contact op met:
mr. Joris Nelissen: nelissen@cortexadvocaten.nl
mr. Maria Timmermans: timmermans@cortexadvocaten.nl

//www.cortexadvocaten.nl/wp-content/uploads/2019/04/image-1.jpg
//www.cortexadvocaten.nl/wp-content/uploads/2019/05/CortexAdvocaten-Maria-740-bewerkt-schuin.jpeg