Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is een breed en vaak complex rechtsgebied en wordt gekenmerkt door elkaar in hoog tempo opvolgende wetswijzigingen en jurisprudentie. Het omgevingsrecht omvat onder andere de rechtsgebieden ruimtelijke ordening, natuurbeschermingsrecht, handhaving, waterrecht en milieurecht. Bij het bouwen of ontwikkelen van een project kan een groot aantal toestemmingen en vergunningen van diverse overheden noodzakelijk zijn. Wij kunnen u begeleiden bij het aanvragen en adviseren rond deze vergunningen en kunnen u ook in rechte bijstaan bij eventuele juridische procedures in bezwaar en beroep. Daarnaast is het mogelijk te sparren of een second opinion te vragen over bepaalde zaken die dit rechtsgebied betreffen. Op dit moment zijn veel overheden en bedrijven zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. In het omgevingsrecht speelt het Europese recht een grote rol denk daarbij aan de vogel- en habitatrichtlijn of de regels omtrent milieueffectrapportage. Dit alles maakt het ingewikkeld voor ondernemingen en individuen die zich aan de regels moeten houden en voor de (overheids)instanties die de wetten moeten handhaven en/of uitvoeren.

Voorbeelden van zaken waarbij wij u kunnen ondersteunen en adviseren: Stel u hebt een bedrijf, maar uw buurman gaat uitbreiden en daardoor verdwijnt uw zichtlocatie. Cortex Advocaten komt op voor uw belangen en kan u informeren over de wettelijke (on)mogelijkheden en uw rechten op het gebied van het bestemmingsplan, milieurecht, planschade en mogelijke juridische acties. Eventueel kan er een handhavingsverzoek opgesteld worden. Daarnaast kan het zijn dat u zelf wordt geconfronteerd met een brief van de overheid waarin u gevraagd wordt een bepaald grondgebruik te staken of een bouwwerk af te breken. Dat is enorm schrikken. Cortex Advocaten kan u adviseren over welke rechten u hebt en voor u een zienswijze of bezwaarschrift opstellen.

Een gespecialiseerd jurist met ruime ervaring is dan ook noodzakelijk, zowel voor de overheid als bevoegd gezag als de burger of bedrijf die met dit rechtsgebied te maken krijgt. Bij Cortex Advocaten bent u aan het goede adres. Meer dan 20 jaar ervaring is in vertegenwoordiging bij de bezwaarcommissie en gerechtelijke procedures, van rechtbank tot en met Raad van State.

Neemt contact op met:
mr. T. Tuenter: info@cortexadvocaten.nl

//www.cortexadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/01/Tanja-Tuenter-scaled.jpg