Incasso, Beslag & Debiteurenbeheer

Een debiteur die een rekening niet, of niet op tijd betaalt: elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken. In veel gevallen lost zo’n situatie zichzelf op wanneer de debiteur het verschuldigde bedrag alsnog voldoet. Soms is tussenkomst van een gespecialiseerde partij noodzakelijk om de debiteur te bewegen tot betalen.

Door onze ruime ervaring zijn wij in staat om voor iedere vordering een zo effectief mogelijk incassotraject te starten. Vorderingen worden zoveel mogelijk zonder tussenkomst van de rechtbank geïnd. Blijkt dit niet mogelijk dan wordt een gerechtelijke procedure gestart.

Een incassotraject kan onder meer het volgende inhouden:

  • Correspondentie en telefonisch overleg met de debiteur
  • Het aangaan en bewaken van betalingsregelingen
  • Het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure
  • Beslaglegging

Voor vorderingen die niet door de debiteur worden betwist, hanteert Cortex Advocaten concurrerende tarieven. Bij ons zijn uw incasso’s in goede handen. Wij hebben jarenlange ervaring met het incasseren van vorderingen.

Neem contact op met:
Maryse Visser: visser@cortexadvocaten.nl

Beslag
Indien snel ingrijpen nodig is om het verhaal van uw vordering veilig te stellen, dan kan er beslag worden gelegd. Daarvoor is overigens toestemming van de rechter vereist. Beslag mag niet te lichtvaardig worden gelegd, maar is wel een uitstekend drukmiddel als vermoed wordt dat de debiteur op een faillissement afstevent of op wat voor manier dan ook onder zijn betalingsverplichting probeert uit te komen.

Overigens kan het zijn dat u zelf getroffen wordt door een beslag. Dat kan uw bedrijfsvoering verlammen. Dat vereist snelle advisering en direct actie zoals bijvoorbeeld het starten van een kort geding om bij de rechter om opheffing van het beslag te vragen. Wij zijn meer dan uitstekend geëquipeerd voor de juiste maatregelen te zorgen.

Neem contact op met:
mr. Maria Timmermans: timmermans@cortexadvocaten.nl

Debiteurenbeheer
Ook is Maria Timmermans degene met wie u eens van gedachten kunt wisselen over uw debiteurenbeheer. Zij neemt met u het proces door van offreren, factureren, het verzenden van betalingsherinneringen en het uiteindelijk incasseren van uw vorderingen. Dit om de efficiency te verhogen, hetgeen uw liquiditeitspositie ten goede zal komen. Belt u haar gerust om hier eens met haar van gedachten over te wisselen.

//www.cortexadvocaten.nl/wp-content/uploads/2020/06/foto-Maryse-klein-bestand.jpg
//www.cortexadvocaten.nl/wp-content/uploads/2018/06/image-2.jpg