Loading...

Sociaal Zekerheidsrecht

Op het terrein van de sociale zekerheid hebben wij in Nederland te maken met een uitermate complex stuk wet- en regelgeving. In het wettelijk stelsel wordt de verantwoordelijkheid van werkgever steeds groter. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie waarin werknemer ziek uit dienst gaat of die waarbij u 104 weken vruchteloos gepoogd heeft werknemer te laten re-integreren en deze een WIA-uitkering toegekend krijgt. Dat heeft financiële gevolgen. Veelal is volstrekt onduidelijk of beslissingen van het UWV in dit verband terecht en correct genomen zijn. De financiële implicaties kunnen evenwel zeer groot zijn. Onze zeer ervaren associate-partner Arie Wit helpt u en loodst u door het doolhof heen van de WIA, de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wajong. Denkt u daarbij aan kwesties als:

• Opleggen van loonsancties in het kader van
  Wet Verbetering Poortwachter
• Toekenning van WGA of IVA- uitkering
• Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
• Premiedifferentiatie ZW en WGA
• Wel of geen eigen risicodragerschap

Arie Wit heeft grote ervaring met het voeren van bezwaarprocedures bij het UWV en beroepsprocedures bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep. Arie Wit doceert en is auteur op het terrein van de WIA, de WAO en de Ziektewet.

Voor vragen neem contact op met:
Arie Wit info@cortexadvocaten.nl

//www.cortexadvocaten.nl/wp-content/uploads/2019/05/CortexAdvocaten-1252-Arie-schuin-e1565123979190.jpeg