Vennootschapsrecht

U kunt ook een beroep op Cortex Advocaten doen indien u een onderneming, een stichting een vereniging of een andere vennootschap wil oprichten. Zij denken met u mee over de rechtsvorm, het bestuur, de structuur en de inrichting van de rechtspersoon. Uiteraard leggen zij dat ook keurig vast. Ook als er zich problemen voordoen van welke aard ook, kunt u terecht bij de specialisten van Cortex Advocaten. U kunt daarbij denken aan:

  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Stemovereenkomsten
  • Aandelenoverdracht
  • Certificering
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Management buy-out
  • Activa/passiva transacties

Neem contact op met:
mr. Geneviève Galjé - Decker: galje@cortexadvocaten.nl

//www.cortexadvocaten.nl/wp-content/uploads/2019/05/CortexAdvocaten-208-Geneviev-schuin.jpeg