Onze relaties hebben behoefte aan een zo transparant mogelijk beeld van de kosten. Wij vinden transparantie heel belangrijk. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt discussies achteraf. Hoewel dat niet altijd even goed mogelijk is, proberen wij vooraf toch een zo goed mogelijke inschatting te maken van de kosten en met u daarover heldere afspraken te maken.

Cortex Advocaten biedt allerlei op maat gesneden “prijsvarianten”. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een “fixed fee” of een “aangepast [of: basis tarief, start tarief, of: instap tarief] tarief “ met een toeslag in geval van succes.

Speciaal voor ondernemers, stichtingen en brancheorganisaties heeft Cortex Advocaten abonnementen ontwikkeld, waarbij naast een telefonische helpdesk, eenvoudige 1e lijns rechtshulpvragen voor een speciaal abonnementstarief worden aangeboden. Voor leden van branche-organisatie wordt gewerkt met “Branche en Recht abonnementen”.

Niet altijd is een prijsafspraak mogelijk en soms wilt u als cliënt liever een uurtarief afspreken. In dat geval werkt Cortex Advocaten uiteraard ook met het in de advocatuur gebruikelijke uurtarief. In 2023 bedraagt ons standaard uurtarief € 250,= per uur. BTW (21%) wordt uiteraard over al onze diensten gerekend.

Bij transparantie past natuurlijk ook dat wij met een specificatie laten zien wat wij voor u hebben gedaan. Deze specificatie zit bij uw factuur. Indien wij ten behoeve van de behandeling van uw dossier kosten bij derden (zogenaamde verschotten zoals griffierechten, deurwaarderskosten en koerierskosten, etc.) hebben gemaakt, dan worden deze kosten aan u doorbelast. Deze kosten staan duidelijk aangegeven op de factuur.

Transparantie is ook openstaan voor een kritische noot. Mocht een factuur voor u niet duidelijk zijn of heeft u tegen de factuur of tegen bepaalde posten een bezwaar, dan gaan wij daarover natuurlijk met u in gesprek. Leidt dat naar uw gevoel niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris mr. Joris Nelissen. Wij wijzen u in dat geval ook op onze klachtenregeling, die u op deze website kunt terugvinden.