Bouw, Vastgoed & Overheid

Bouwen betekent veelal iets moois realiseren, maar vooral ook geconfronteerd worden met heel veel regels. Regels over de aankoop van grond en van bestaand vastgoed. Regels vanuit de overheid zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Regels over overeenkomsten met architecten of ingenieurs en regels die gaan over specifieke bouwvoorwaarden zoals de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. Cortex weet in al deze regels de weg. Bij onze dienstverlening kunt u denken aan:

  • Beoordelen van koopcontracten, ontwikkelingsovereenkomsten en exploitatieovereenkomsten
  • Beoordelen van transformatiemogelijkheden van vastgoed
  • Advisering bij zorgvastgoed
  • Begeleiding bij bestemmingsplanprocedures, omgevingsvergunningen en planschadevergoedingsprocedures
  • Beoordelen van bestekken, vraagspecificaties en (onder)aannemingsovereenkomsten
  • Begeleiding van geschillen in de bouw
  • Voeren van bouwarbitrages

Neem contact op met:

mr. Edwin van Dijk: dijk@cortexadvocaten.nl